Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Himledalen Begravningsbyrå

031-18 00 17

Det första besöket efter en bortgång hos en begravningsbyrå är oftast tungt och man är kan vara i ett chocktillstånd, ibland vet man inte vad man skall börja med. Om man känner sig bortkommen i stunden kan man använda sig av punkterna nedan för att få med det vi behöver veta för att ge Er en service efter era samt den avlidnes önskemål. 

* Hade den bortgångne några önskemål som ni som anhöriga känner till?

* Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan eller annat trossamfund? Även icke medlem av nåt?

* Har ni särskilda önskemål om var och när begravningsceremonin skall hållas?

* Vet ni om den avlidne hade ett särskilt önskemål om jordfästning eller kremation? Om inte, fundera på vad ni önskar helst.

* Finns det någon befintlig grav eller önskas en ny?

* Önskas en dödsannons i tidning?

* Har ni egna önskemål och idéer om begravningsceremonin?

* Vad önskas för musik?

* Vill man ha en minnesstund? Om ja, ska den vara för vänner och bekanta eller bara de allra närmaste?

* Blomsterarrangemang, önskemål av blommor? Kanske finns det en favoritblomma att lägga på kistan?