Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Himledalen Begravningsbyrå

031-18 00 17

FAMILJEJURIDIK

Himledalen Juridik

Hos oss är du i trygga och kunniga händer.

FRAMTIDSFULLMAKT

Framtidsfullmakt är ett nytt, personligt alternativ till god man och förvaltare. Du kan själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. 

BOUPPTECKNING

Är en handling över dödsboets tillgångar och skulder, som skall göras senast tre månader efter dödsfallet och registreras hos skatteverket.

ARVSKIFTE

När bouppteckningen är registrerad skall arvet delas till arvingarna och dödsboet skall avslutas.

BODELNING

Är en handling som upprättas i olika fall så som i ett äktenskap, vid en skilsmässa eller vid ett dödsfall. En bodelning kan påverka framtida arv.

TESTAMENTE

Är till för att villkora ditt arv, att påverka vem som ärver dig. Testamente är en mycket stark rättshandling och det är viktigt att den skrivs korrekt och med formella krav.

0